Wat vergoedt de basisverzekering?

Binnen de basiszorgverzekering worden de kosten voor een kraamverzorger en een verloskundige vergoed. Wel betaal je een eigen bijdrage voor de (eventueel verlengde) kraamzorg. Ook voor een bevalling in het ziekenhuis geldt een eigen bijdrage. Voor deze kosten kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Verder worden de volgende kosten die je maakt tijdens de zwangerschap vergoed door de basiszorgverzekering:

 • Echo’s
 • Prenatale testen
 • Verloskundige hulp
 • Kraamzorg
 • De bevalling
 • Zwangerschapsincontinentie
 • Huisartskosten

Voor welke zorg dien je je dan aanvullend te verzekeren? Dat lees je hieronder.

Aanvullende zorgverzekering voor zwangere vrouwen
Hierboven is al genoemd dat de eigen bijdrage voor kraamzorg niet binnen de basiszorgverzekering valt. Daarnaast moet je de kosten voor een bevalling in het ziekenhuis ook zelf betalen. Er zijn echter aanvullende verzekeringen die deze kosten van je kunnen overnemen en daar dien je dus op te letten als je zwanger bent en een zorgverzekering gaat uitkiezen. Deze aanvullende verzekeringen kunnen ook de volgende kosten (gedeeltelijk) dekken:

 • Fysiotherapie
 • Kraampakket
 • Zwangerschapscursus
 • Combinatietest
 • Babymassage
 • TENS
 • Borstvoedingscursus

Behalve de aanvullende zorgverzekeringen dien je ook nog te letten op de kosten die wel en niet onder het eigen risico vallen (en die je dus zelf moet betalen).

Die kosten bespreken we hieronder.

Eigen risico zwangere vrouwen
Het eigen risico is het gedeelte zorgkosten dat je hebt gemaakt, dat je zelf moet betalen. In Nederland heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt voor de meeste zorg in de basisverzekering. Ook bepaalde zorgkosten die je als zwangere vrouw maakt vallen onder het eigen risico en zul je dus zelf moeten betalen. Dit zijn o.a. kosten die je maakt voor:

 • Bloedonderzoek
 • een gynaecoloog
 • IVF-behandelingen
 • Ambulancevervoer
 • een vruchtwaterpunctie
 • geneesmiddelen

Wat niet onder het eigen risico valt, en wat je dus niet zelf hoeft te betalen zijn kosten voor

 • de verloskamer
 • kraamzorg
 • voorgeschreven echo’s
 • de 20-wekenecho
 • verloskundige hulp (door een verloskundige of een gynaecoloog)
 • curettage na een miskraam